Activiteiten

Algemeen

Of het nu gaat om een aanbesteding, contractbeheer of kwaliteitsbewaking: alle ondersteunende werkzaamheden vragen om een projectmatige aanpak.

Lees meer

Bedrijfsadvies

Vanuit uw bestaande situatie bepalen wij door middel van het geven van bedrijfsadvies met welke middelen en methoden doelstellingen op facilitair gebied gerealiseerd kunnen worden.

Lees meer

Aanbestedingen

Aanbestedingen kunnen een complex karakter hebben. Dit geldt met name bij Europese Aanbestedingen, waar stringente wet- en regelgeving van toepassing is.

Lees meer

Contractbeheer

Met actief contractbeheer ontzorgen wij u optimaal. Wij monitoren het nakomen van gemaakte afspraken met de gecontracteerde partij(en) en zorgen met de door u geleverde input dat het contract marktconform blijft.

Lees meer

Kwaliteitsbewaking

Om kwaliteit te borgen, is het van groot belang dat de geleverde diensten periodiek aan een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau worden getoetst.

Lees meer

Interim Management

De inzet van onze interim managers biedt uitkomst wanneer behoefte is aan tijdelijke specialistische kennis en/of capaciteit.

Lees meer

Facilitaire structuur

Grip en regie op de kwaliteit en lagere kosten van schoonmaak De laatste jaren kiezen steeds meer zorg- en onderwijsinstellingen ervoor om de schoonmaak van hun gebouwen niet langer uit te besteden aan een externe partij maar in eigen beheer uit te voeren. Zo krijgen zij veel meer regie over de kwaliteit. Bovendien bespaart het […]

Lees meer