Activiteiten

Algemeen

Of het nu gaat om een aanbesteding, contractbeheer of kwaliteitsbewaking: alle ondersteunende werkzaamheden vragen om een projectmatige aanpak.

Lees meer

Bedrijfsadvies

Vanuit uw bestaande situatie bepalen wij door middel van het geven van bedrijfsadvies met welke middelen en methoden doelstellingen op facilitair gebied gerealiseerd kunnen worden.

Lees meer

Aanbestedingen

Aanbestedingen kunnen een complex karakter hebben. Dit geldt met name bij Europese Aanbestedingen, waar stringente wet- en regelgeving van toepassing is.

Lees meer

Contractbeheer

Met actief contractbeheer ontzorgen wij u optimaal. Wij monitoren het nakomen van gemaakte afspraken met de gecontracteerde partij(en) en zorgen met de door u geleverde input dat het contract marktconform blijft.

Lees meer

Kwaliteitsbewaking

Om kwaliteit te borgen, is het van groot belang dat de geleverde diensten periodiek aan een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau worden getoetst.

Lees meer

Interim Management

De inzet van onze interim managers biedt uitkomst wanneer behoefte is aan tijdelijke specialistische kennis en/of capaciteit.

Lees meer

Facilitaire structuur

Meer grip en regie op schoonmaak “Zorg- en onderwijsinstellingen willen meer regie” Bij grote zorg- en onderwijsinstellingen ontstaat steeds vaker de behoefte om de schoonmaak in eigen beheer uit te voeren. Hoe kan dat het beste vorm krijgen en met welke vraagstukken krijg je dan te maken? Facilitair advies- en managementbureau CSG en Dirkzwager helpen […]

Lees meer