Unieke kenmerken

Het onderscheidende vermogen van CSG is een combinatie van unieke kenmerken die ons succesvol maakt.

De belangrijkste zijn:

Wij leveren onze diensten als strikt onafhankelijk en officieel gecertificeerd bureau. Dit betekent de garantie van objectiviteit, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid, goede voorcalculaties en heldere, correcte procedures.

Wij werken uitsluitend op basis van een transparante offerte waarbij de opdrachtgever de enige is die ons vergoedt. Wij maken onze offerteprijzen nooit afhankelijk van mogelijk uit het (inkoop)traject te realiseren besparingen of door inschrijvers te laten betalen voor bestekken. Wij zijn prima in staat om besparingen te realiseren, maar vinden dat deze besparingen vrij van manipulatie en verantwoord tot stand moeten komen.

Onder onze collega’s is één beëdigd en gecertificeerd en zijn twee gecertificeerde Makelaars in de Schoonmaakdienstverlening

Alle opdrachtgevers koppelen wij vanaf het offertetraject aan een vast aanspreekpunt: de klanteigenaar. Zij zijn op de hoogte van gemaakte afspraken en fungeren richting onze relaties én intern als centraal aanspreekpunt. Deze klanteigenaar blijft aan u gekoppeld, van het commerciële traject tot en met het uitvoeren van de contractafspraken.

Om de continuïteit te waarborgen en de voortgang te garanderen bij vakantie, ziekte en dergelijke heeft iedere klanteigenaar een ‘back up’. Deze back up dient tevens als extra capaciteitsbuffer en vangt de pieken in de werkzaamheden op. Daarnaast ondersteunen de overige afdelingen binnen CSG de klanteigenaar bij specifieke vraagstukken.

Binnen de facilitaire dienstverlening geven wij antwoord op (bijna) al uw vragen. Onze mensen hebben qua opleiding en werkervaring ruime kennis opgedaan op het gebied van schoonmaak, catering, beveiliging, (digitale) afdruksystemen, groenvoorziening en textielvoorziening. Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen, wet- en regelgeving volgen wij regelmatig opleidingen, cursussen en trainingen en wonen seminars bij.

Om een klein voorbeeld te geven: het team kwaliteit bestaat uit louter kwaliteitsinspecteurs en de teamleider Aanbestedingen heeft de Leergang Aanbestedingsrecht (aan de Vrije Universiteit) afgerond. Bovendien zijn twee van onze collega’s gecertificeerd en één collega gecertificeerd en beëdigd Makelaar in de Schoonmaakdienstverlening.

CSG is een bedrijf in ontwikkeling. Wij lopen hierin graag voorop. Zoals op het gebied van kwaliteit: wij zijn als één van de eerste adviesbureaus officieel ISO 9001 gecertificeerd.

Ook onze automatisering is aan continue optimalisatie onderhevig. Het uiteindelijke doel is enerzijds om zoveel mogelijk informatie webbased te delen en anderzijds om alle systemen met overlappende informatie te koppelen.

Tot slot denken wij graag met onze relaties mee door op een vraagstuk een op maat gemaakte oplossing te bedenken. Een voorbeeld hiervan is een nieuw ontwikkelde wijze van controle op periodiek vloeronderhoud.

Sinds 2011 maakt CSG deel uit van de holding ‘Kaleidon’. Dit biedt een unieke samenwerking tussen de aangesloten bedrijven. De bedrijven versterken en ondersteunen elkaar in ieders specifieke dienstverlening op het gebied van soft services binnen de facilitaire dienstverlening. Daarnaast maken wij gebruik van hetzelfde servicecenter en elkaars systemen, zoals het CRM en klachtenbeheersysteem.

Terug naar overzicht