Schoonmaak & glasbewassing

Het grootste deel van onze werkzaamheden bestaat uit het aanbesteden, beheren en bewaken van contracten tussen opdrachtgever en schoonmaakleverancier(s) en het bieden van ondersteuning bij schoonmaakvraagstukken. Zowel in uitbestede als eigen dienst situaties.

Vanwege uiteenlopende redenen worden wij om advies, reflectie of ter ondersteuning gevraagd. Voorbeelden zijn onder andere: reorganisaties, bezuinigingen, contractwisselingen, ontevredenheid, oprichten van een joint venture, toetsen van de marktconformiteit en beoordelen c.q. structureren van de huidige inrichting.

Door onze vakkennis en jarenlange ervaring worden wij regelmatig ingeschakeld bij dit soort complexe vraagstukken.

Onze dienstverlening is onderverdeeld in:

Terug naar overzicht