Wie, wanneer, waar, hoe, waarom en wat? | vragen(v)uurtje

In onze nieuwsbrief delen we kennis over actuele zaken binnen het facilitaire werkveld, nieuwe innovaties en ontwikkelingen, maar komt ook het vragen(v)uurtje aan bod. Tijdens het vragen(v)uurtje stellen collega’s binnen CSG elkaar een vraag die wordt beantwoord, waarna het stokje weer wordt doorgegeven aan een andere collega. En hierin nemen we jou graag mee!

In de editie van juni 2023 geeft Lisanne van Wijk (Teamleider/consultant) het woord aan Jean Geijsel (Calculator) en stelt hem de volgende vraag: De afgelopen jaren waren anders dan we gewend waren door corona. Wat heeft dit betekend voor jouw werkzaamheden bij team calculatie? Heb je bijzondere mutaties ontvangen door de komst van corona, die we anders nooit hadden ontvangen?

Jean Geijsel aan het woord:
Eind oktober 2019 ben ik in dienst getreden bij CSG. Na veel jaren van lange dagen maken, vond ik het fijn dat ik binnen CSG de mogelijkheid kreeg om parttime te gaan werken, zodat er meer balans voor mij kwam tussen werk en privé. Daar kwam bij dat ik aan de slag kon als calculator en me bezig kon gaan houden met cijfermatige vraagstukken. Voor menigeen klinkt dat misschien saai, maar voor mij is het meer hobby dan werk. Omdat ik de tijd ervoor in een andere branche werkzaam geweest was, was het wel belangrijk dat ik me snel de materie van facilitaire dienstverlening eigen zou maken. Mijn leidinggevende heeft mij geweldig goed ingewerkt en ik was al snel in staat zelfstandig aan calculaties te kunnen werken.
Dat was maar goed ook, want wie had kunnen bedenken dat we vanaf maart 2020, ten gevolge van Corona, zoveel als mogelijk vanuit huis zouden gaan werken. CSG anticipeerde hier snel op; ik kreeg een groot beeldscherm mee en we gingen thuiswerken en communiceren via Teams.

Puur persoonlijk was ik best wel blij met het vanuit huis kunnen werken. Ik heb een goede werkplek en kan gemakkelijk de juiste discipline opbrengen. Ik denk zelfs dat ik productiever ben en je hebt natuurlijk het voordeel van het wegvallen van reistijd. Voor mij heeft dat aspect van Corona (nog steeds) iets positiefs. Ik schrijf “nog steeds”, omdat ik op dit moment ca. de helft van mijn werktijd op het kantoor in Culemborg werk en de andere helft vanuit huis (in Papendrecht). Door Corona leerden we dat thuiswerken heel goed kan. Blijft staan dat Covid-19 verschrikkelijk was en veel leed veroorzaakt heeft.

Corona heeft veel invloed gehad op en in ons dagelijks handelen. We moesten afstand houden, onderwijs was vaak (deels) gesloten, bedrijven en overheidsinstellingen kenden veranderingen in bezettingen, de tijdelijke invoering van de avondklok. Dat alles was er ook de oorzaak van dat schoonmaakbedrijven hun werkzaamheden moesten aanpassen. Dat leidde zowel tot meer- alsook tot minderwerk. Enerzijds was de vervuiling mogelijk minder door minder bezoekers of lagere bezetting. Anderzijds kregen de schoonmaakbedrijven ook extra werk, denkend aan extra desinfectie, een verhoogde schoonmaakfrequentie per ruimte (bijvoorbeeld door gebruik van verschillende groepen verdeeld over verschillende tijdsblokken). Het bracht voor onze afdeling calculatie veel nieuw rekenwerk met zich mee. Zowel de klanten als de schoonmaakbedrijven hebben behoefte om inzage te hebben in de consequenties voor ureninzet en de daaraan verbonden kosten. Dat wil dan niet zeggen dat je een en ander zomaar met elkaar kan verrekenen. Het is van belang dat de klant en het schoonmaakbedrijf samen komen tot een passende oplossing, die voor beiden acceptabel is. Als calculatie willen wij de juiste informatie bieden, op basis waarvan gekomen kan worden tot die goede oplossing. Het mag duidelijk zijn dat wij door Corona eerder meer dan minder werk hadden.

Los van werk was het ook een leerzaam traject. We kregen te maken met invloeden waar we nog nooit eerder aan hadden hoeven rekenen. Een mooie uitdaging en ervaring, die ik in ieder geval niet snel zal vergeten. Maar laten we blij zijn dat we weer terug zijn bij “normaal”.

Jean geeft het vragen(v)uurtje door aan Martijn:
Een kleine tweeënhalf jaar geleden ben je gestart bij CSG binnen Tenderdesk & Consultant Team Aanbestedingen. Daarvoor was je werkzaam voor een schoonmaakbedrijf. Wat maakte deze overstap voor jou zo interessant? Waarom is het werken voor een adviesbureau juist zo aantrekkelijk?

De volledige nieuwsbrief standaard ontvangen? Vul dan ons contactformulier in of mail naar info@csg-bv.nl