Wat is de toekomst van schoonmaakadvies?

Opdrachtgevers die adviseurs inschakelen beschikken vaak zelf al over veel kennis op het gebied van inkoop en facilitair. Of vertegenwoordigen juist het andere uiterste: zij hebben deze kennis onvoldoende in huis. Derhalve is een constante aanpassing vanuit de adviseur noodzakelijk op de wensen en behoeften van de betreffende opdrachtgever.

Dynamisch geheel van contract- en kwaliteitsbeheer
Ongeacht het kennisniveau bij onze opdrachtgever is het aan ons om de twee disciplines van inkoop en facilitair bij elkaar te brengen en contracten goed in te richten waardoor een dynamisch geheel van contractbeheer en kwaliteitsbeheer kan ontstaan en telkens past bij de tijd en de situatie waar de opdrachtgever op dat moment in verkeert. De contractduur wordt steeds langer. Dat is in onze optiek een goede ontwikkeling waarbij de noodzaak ontstaat het contractbeheer zo in te richten dat de contractinhoud mee kan ontwikkelen vanuit het huidige niveau naar de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers hoog op agenda
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat (terecht) zeer hoog op de agenda van alle marktpartijen en zal vanwege de verdere vergrijzing en ontgroening alleen nog maar belangrijker worden. Het laten aansluiten van de afdeling HRM van opdrachtgevers bij aanbestedingen is ons inziens cruciaal om succesvolle contractvorming te garanderen in de toekomst.

Opdrachtgever moet weten wat hij inkoopt
Naast de uren en het tarief bestaan er andere even belangrijke items in de vorming van contracten; werklast en werkdruk in een gezonde relatie tot de technische en belevingskwaliteit en medewerkerstevredenheid. Om hiervoor zorg te dragen is het opstellen van een juiste directiebegroting belangrijk zodat de opdrachtgever aan de voorkant weet wat hij inkoopt en welke prijs daarvoor betaald dient te worden. Hieraan ten grondslag ligt een gedetailleerde calculatie waarbij de relatie gelegd wordt tussen het gewenste kwaliteitsniveau en de daarbij behorende prestatienormen die de werklast van schoonmaakmedewerkers reflecteert.

Belang calculatie op ruimteniveau wordt groter
Het belang van een calculatie op ruimteniveau wordt hierdoor alleen maar nog maar groter, dit geldt dan ook voor de beheerfase. De contracten dienen immers, mede door de lange contractduur, tevens over voldoende flexibiliteit te beschikken. Een calculatie op ruimteniveau waarbij de relatie met de werklast wordt bepaald maakt meteen inzichtelijk welke consequenties mutaties met zich brengen.

Altijd vanuit een specialisme
De dienstverlening die wij bij onze opdrachtgevers uitvoeren verschilt dan ook van beperkt tot ruim, maar altijd vanuit een specialisme. Wij geloven in de kracht van specialismes. Wij zien specialismes niet alleen op vakgebieden (denk aan alle soft services binnen facility management zoals schoonmaak, multifunctionals, beveiliging, catering, groenvoorziening) maar zeker ook op het gebied van de verschillende branches.

We bereiden ons voor op een kanteling
Wij bereiden onze organisatie dan ook voor op een kanteling, waarbij we in markt- dienstcombinaties georganiseerd zullen zijn. Daarnaast zien we een nadrukkelijke plaats voor digitalisering en het gebruik van big data. Veel marktpartijen verzamelen data en zeker adviseurs beschikken over veel data. Deze data dient geanalyseerd en omgezet te worden naar bruikbare parameters waarop de dienstverlening verbeterd kan worden met mogelijk een voorspellend karakter.

 

Geschreven door Tirza Dingelstad, directeur  van schoonmaakadviesbureau CSG