Op welk goed doel stem jij?

Kaleidon houdt voor de zesde keer een kerstdonatie poll en je kunt stemmen t/m 31 december. Onze klanten en relaties kunnen meebeslissen hoe het bedrag van € 2.500,- verdeeld wordt over drie goede doelen: Clini Clowns, KWF Kankerbestrijding en Plan Nederland – Girls First.

Wij willen op deze wijze de kerstgedachte een duurzame invulling geven die goed aansluit bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Op welk goed doel stem jij? Breng hier je stem uit! 

Begin januari zullen wij de uitslag bekend maken. Onze directieleden zullen de cheques uitreiken aan de verschillende goede doelen. Hier volgt t.z.t. uiteraard bericht van!

Toelichting per goed doel:

Plan Nederland – Girls First: Wereldwijd worden meisjes achtergesteld en gediscrimineerd. Vaak mogen ze hun school niet afmaken. Terwijl juist goed opgeleide, zelfstandige vrouwen een meerwaarde zijn voor hun leefgemeenschap en hun land. Plan Nederland zet er zich elke dag voor in om kinderen naar school te kunnen laten gaan, waarbij zij steeds extra aandacht geven aan meisjes en jonge vrouwen.

CliniClowns zet zich sinds 1962 in voor zieke en gehandicapte kinderen. Door écht contact te maken en hun verbeeldingskracht in te zetten zorgen de CliniClowns ervoor dat deze kinderen weer even kind kunnen zijn. Een ontmoeting met een CliniClown heeft effect: kinderen ervaren bijvoorbeeld minder stress en angst.

KWF Kankerbestrijding: Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding financiert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek, beïnvloedt beleid en deelt kennis over kanker en de behandeling ervan.