NS Stations ten tijde van Corona

Er zijn minder treinreizigers in de Corona tijd, maar dat betekent niet dat er minder schoongemaakt wordt. Juist in deze tijden is het van groot belang dat de werkzaamheden uitgevoerd worden. CSG consultant Lisanne van Wijk sprak begin mei hierover met Wilco van Unen, Procescoördinator Schoon bij NS Stations.

ProRail en NS Stations hebben als opdrachtgever weinig aanpassingen doorgevoerd op het gebied van schoonmaak op stations vanwege Corona. De Procescoördinator Schoon vindt dat de schoonmaak juist nu moet doorgaan vanwege de hygiëne en de mogelijke besmettingen. De contractvoorwaarden zijn door NS Stations dan ook niet aangepast en er is niet bespaard op kosten. Overcapaciteit wordt ingezet op nuttige andere werkzaamheden waar anders minder gelegenheid / tijd voor is, zoals het uitvoeren van werkzaamheden met de hogedruk reiniger, het extra schrobben van vloeren en het uitvoeren van werkzaamheden aan RVS. Er zijn vanzelfsprekend een aantal werkzaamheden die minder aandacht nodig hebben zoals de frequentie van het legen van de afvalbakken op de stations. Een afvalbak wordt geleegd als deze voor 75% gevuld is. In deze tijden zijn er echter rond de 50% van de reizigers op de stations aanwezig en hierdoor is er ook minder afval.

SAMENSPRAAK

Alle afspraken en werkzaamheden gebeuren in samenspraak met ProRail, NS Stations en de schoonmaakleverancier. Volgens de Procescoördinator Schoon is het in deze tijden nog belangrijker dat je in gesprek blijft met je leveranciers. Samen naar creatieve oplossingen zoeken zodat iedereen tevreden is. En dat lukt ook; er is nog steeds veel samenspraak. De schoonmaakmedewerkers zijn blij dat ze nog werk hebben en dat ze bezig kunnen zijn. Het laatste wat je voor je medewerkers wil, is dat thuis komen te zitten omdat er geen werk is, terwijl ze wel gezond zijn. Schoonmaakmedewerkers geven aan dat ze de reizigers op stations missen, waardoor de dynamiek echt anders is geworden. Zowel de opdrachtgever als leveranciers hebben er niet veel voor hoeven doen om ervoor te zorgen dat de schoonmaakmedewerkers hun werk kunnen uitvoeren. Er is, zoals eerder gezegd, namelijk niet veel veranderd. Alleen het aantal reizigers is verminderd. Het voordeel hiervan is dat de schoonmaakmedewerkers meer tijd hebben om hun taken uit te voeren. Op dit moment worden er nog volgens afspraak de KPA en Laagfrequent metingen uitgevoerd op de stations. Door middel van deze metingen blijf je de kwaliteit goed in kaart houden, mede ook omdat de contractafspraken niet zijn gewijzigd. De kwaliteit zou, zeker nu, niet minder mogen zijn. De laagfrequente werkzaamheden zijn en blijven noodzakelijk om de assets te kunnen behouden. Met de metingen kan beoordeeld worden of dit nog altijd op orde is.

COMMUNICATIE OVER CORONA MAATREGELEN

Om een veilige werkomgeving te creëren zijn er in alle opkomstruimten voor de schoonmaakmedewerkers door leveranciers zelf 1,5 meter maatregelen getroffen. Er zijn bijvoorbeeld stoelen weggehaald en lijnen op de vloeren aangegeven. Daarnaast zijn de schoonmaakmedewerkers op de stations oplettend dat ze afstand houden van de reizigers. De doelgroep die nu op de stations komen, zijn zich ook bewust van de maatregelen. Duidelijkheid met alle partijen is wat men wil en wat belangrijk wordt gevonden. Gegeven de situatie kan iets op het ene moment heel duidelijk zijn, maar op het andere moment alweer achterhaalt. Door de grote diversiteit aan stakeholders op het station is communicatie van essentieel belang op dit onderwerp. Hiermee wordt voorkomen dat ruis ontstaat en voor iedereen duidelijk is welke verwachtingen er zijn.