Kaleidon 3 EMCAS gecertificeerde schoonmaakmakelaars rijker

In april heeft Kaleidon 3 EMCAS gecertificeerde schoonmaakmakelaars erbij gekregen. Twee klanteigenaren van CSG (Ans Bloem en Tirza Dingelstad) en de directeur van Kaleidon-NIC (Geert-Jan Reijneveld) hebben de examens met goed gevolg afgelegd.

Wim Dingelstad (directeur en oprichter Kaleidon en beëdigd en gecertificeerd schoonmaakmakelaar): “Wij hechten een groot belang aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Daarnaast investeren wij veel in innovatie en kennis. Door innovatie, professionele kennis en kunde van onze medewerkers kunnen wij van grote toegevoegde waarde zijn voor onze klanten.”
Ans vertelt: “Het was erg interessant om de examens te maken. Het eerste examen is een schriftelijk examen, het tweede examen is een mondeling examen in de vorm van een rollenspel waarbij je als adviseur bij de klant zit en de nodige informatie ophaalt om de volgende schriftelijke examenopdracht (een directiebegroting en een bestek) te kunnen maken. Pas als dit alles met goed resultaat is volbracht volgt een laatste mondeling examen waarbij de examinatoren je bevragen over de stukken die je hebt opgesteld. Hetgeen ik reeds jaren in de praktijk uitvoer is nu ook geëxamineerd, met een mooi certificaat als resultaat.” Tirza Dingelstad is sinds augustus 2014 directeur en klanteigenaar bij CSG. Zij vertelt: “Ik vind het erg belangrijk dat betrokkenen in de schoonmaakmarkt over de nodige accurate kennis beschikken van de schoonmaakmarkt. Als adviseur is het erg belangrijk dat wij onze klanten op de juiste manier adviseren en daarbij is de titel EMCAS gecertificeerde schoonmaakmakelaar een uitstekende manier om deze kennis te borgen. Om hun certificaat te kunnen behouden moeten de EMCAS gecertificeerde schoonmaakmakelaars ieder jaar meerdere door de Stichting EMCAS georganiseerde branche- en vak inhoudelijke studiebijeenkomsten bijwonen en zodoende jaarlijks het minimaal vereiste aantal studiepunten behalen. Dit zorgt ervoor dat de kennis geborgd blijft en de schoonmaakmarkt gegarandeerd is van een ter zake kundige adviseur wanneer deze EMCAS gecertificeerd is.”