Blog: aandacht voor ergonomie in de schoonmaak

Geschreven door Erik Petersen, teamleider consultants

De laatste tijd heb ik mij met enige regelmaat bezig gehouden met het monitoren van diverse schoonmaakprocessen. Of het nu het oprapen van losliggend vuil is, het moppen van vloeren of het werken met de telescopische wassteel. In vrijwel alle gevallen constateerde ik een onjuiste werkhouding.

Door permanent de onjuiste werkhouding te hanteren, zijn structurele rug- en nekklachten op termijn niet te vermijden met alle vervelende gevolgen van dien. Ergonomie maakt in vrijwel alle opleidingen onderdeel uit van de lesstof en medewerkers weten dat een juiste houding prettiger werkt, maar soms lijkt het makkelijker om verkeerd te bukken, niet door de knieën te gaan of te werken met een kromme rug. Daarom is en blijft het noodzakelijk dit menselijk gedrag continue te monitoren en bij te sturen.

Aangezien leidinggevend personeel ook met enige regelmaat zijn/haar eigen ergonomie vergeet, is het van groot belang dat dit onderwerp permanent (weer) de aandacht krijgt die het verdient. Laten we elkaar weer aanspreken over het toepassen van de juiste werkhouding. Schoonmaak is vaak zwaar werk en doorwerken tot je 67e jaar is geen appeltje eitje. Je hebt tenslotte maar één rug en bijbehorende nek. Laten we hier daarom samen zuinig op zijn! Moppen doe je met een rechte rug, bij het rapen ga je door je knieën en bij het gebruik van de telescopische wassteel stop je ná vier uur werk. Ik blijf het toch zeggen hoor! 🙂