MVO

CSG realiseert zich dat wij nú actie moeten ondernemen, om de wereld in de toekomst leefbaar te houden. Het is ook ónze verantwoordelijkheid om nadelige gevolgen voor mens en milieu zoveel mogelijk uit te sluiten.

Om gestructureerd te werk te gaan, is een MVO beleid en jaarplan opgezet. Hierin liggen een aantal zorgvuldig gekozen aandachtsgebieden vast met de nadruk op duurzaamheid en het welzijn van mensen.

Een aantal concrete voorbeelden:

  • periodieke klanten- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken
  • maatschappelijke betrokkenheid (bouwreizenwekelijks vrijwilligerswerk en het steunen van goede doelen)
  • adviseren c.q. delen van ontwikkelingen op MVO gebied (via onze nieuwsbrief naar onze relaties en intern tijdens kwartaalbijeenkomsten, onder andere door het bijwonen van bijeenkomsten)
  • ontwikkelingsmogelijkheden door het volgen van trainingen of opleidingen
  • duurzaamheid in de breedste zin van het woord (zoals ons wagenpark, het beperken van reisafstanden, de keuze van ons papier, het beperken van papiergebruik door digitalisatie van onder andere meet- en rapportagesysteem)
  • tevens is CSG lid van MVO Nederland
Terug naar overzicht