Consultants

Alle opdrachtgevers koppelen wij in het offertetraject al aan een vast aanspreekpunt: de Consultant. Zij zijn op de hoogte van gemaakte afspraken en fungeren richting onze relaties en intern als centraal aanspreekpunt. Deze consultant blijft aan u gekoppeld, van het commerciële traject tot en met het uitvoeren van de contractafspraken.