Lidmaatschappen

Wij zijn aangesloten bij:

Wij zijn aangesloten bij een stichting van professionele gecertificeerde schoonmaakmakelaars (stichting EMCAS – Erkenning van Makelaarskantoren en Certificering van Adviseurs in Schoonmaakdienstverlening). De stichting ondersteunt het vakgebied, behartigt de belangen van haar deelnemers en toetst hun activiteiten onder meer op basis van een gedragscode. De gedragscode schrijft onder meer procedures voor rond de uitvoering vaDoor ondertekening van de code ‘Verantwoordelijk Marktgedrag’ onderschrijven opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche de visie en uitgangspunten voor verantwoordelijk marktgedrag. Ze leiden tot een duurzame verankering op hoog niveau van professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen in de branche. Hierbij is het samenspel van de verschillende partijen essentieel. CSG heeft deze code ondertekend.

Wij zijn lid van VESA (de Vereneiging van Erkende Schoonmaak Adviesbureaus). Leden van VESA zijn gecertificeerd als erkend schoonmaakadviesbureau. Dit betekent dat wij hebben aangetoond te voldoen aan de criteria die gesteld zijn in de Erkenningsregeling. Oftewel: objectief, transparant, kwalitatief, onafhankelijk, integer toetsbaar en handelend in de geest van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en de gedragscode van schoonmaakmakelaars.

De ‘Code Verantwoordelijk Marktgedrag‘ moet leiden tot verantwoordelijk marktgedrag op basis van duurzame marktverhoudingen. De code is uniek, verstrekkend en toonaangevend, en opgesteld door een commissie, waarin zowel de verschillende marktpartijen als vakorganisaties en deskundigen zijn vertegenwoordigd. CSG heeft de Code ondertekend.