De Code

De brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft als doel de doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. Opdrachtgevers, werkgevers, overkoepelende organisaties en intermediairs kunnen de visie en uitgangspunten voor verantwoordelijk marktgedrag onderschrijven door de Code te ondertekenen.

Dit leidt tot een duurzame verankering op hoog niveau van professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen. Hierbij is het samenspel van de verschillende partijen essentieel. CSG heeft deze code ondertekend en draagt dit uit bij haar activiteiten.

In de Code is onder andere vastgelegd dat betrokken partijen bij een aanbesteding niet alleen kijken naar de prijs. Juist het kwaliteitsaspect van de uitvoering van werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen. Daarnaast staat in de Code duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Verantwoord uitbesteden en werk aannemen hoort daarbij.

De commissie “Code Verantwoordelijk Marktgedrag” ziet erop toe dat aangesloten partijen zich aan de gedragscode houden. De commissie laat goede en minder goede voorbeelden van marktgedrag zien. Dit moet op termijn leiden tot gedragsverandering in de markt.

Terug naar overzicht