Afval

Van Restafval naar grondstoffen!
Van kosten naar opbrengst!

Milieu, duurzaamheid en steeds grotere schaarste van grondstoffen staan centraal in onze maatschappij en ook bij CSG. De processen rondom afval zijn belangrijk om hier maatschappelijk aan bij te kunnen dragen.

De kosten van restafval worden steeds hoger. Door afvalstromen te splitsen in separate stromen kunnen kosten worden verlaagd of soms wel worden omgezet naar opbrengsten. CSG kan u in dit proces ondersteunen.

Vooraf zal een analyse worden gemaakt van de verschillende afvalstromen en hoeveelheden in uw bedrijf. Op basis van deze informatie kan CSG een voorstel doen met betrekking tot de juiste inzamelmiddelen en ophaalfrequenties.

In veel situaties is het een uitdaging om de afvalscheiding goed voor elkaar te krijgen. Lukt dit niet, dan worden deze stromen als restafval afgevoerd en bereikt u niet de scheiding naar de gewenste afvalstromen. Actueel in deze is of u inzet op scheiding vooraf in uw bedrijf/instelling of scheiding achteraf via de sorteerinstallatie van uw afvalinzamelaar.

Als laatste kan CSG u helpen met de aanbesteding van de afvalstromen. Het gaat hierbij om de transportkosten, handlingkosten, huurkosten van inzamelmiddelen en verwerkingskosten van het afval.

Door onze vakkennis en jarenlange ervaring worden wij regelmatig ingeschakeld bij complexe vraagstukken. Graag helpen wij u ook bij het omzetten van uw afval naar grondstoffen.

Onze dienstverlening is onderverdeeld in:

Terug naar overzicht